Érettségire felkészítés felnőtteknek!

A Tanház Középiskolában felnőttek számára indítunk érettségire felkészítő és egyéb hasznos tanfolyamakat, rugalmas oktatási módszerekkel, lelkiismeretes tanárokkal.

Modern kreatív felnőttoktatás Békéscsabán

Gyere és tanulj velünk jó hangulatban, kellemes környezetben!

ÜZENŐFAL

Tisztelt Honlapra látogató!

 

A Tanház Gimnázium és Technikum a 2022/2023 tanévben nem indít sem Gimnáziumi, sem Erdészeti Technikus évfolyamokat!

Megértésüket köszönjük!

 

Határozat

 

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi inzézkedések második üteméről szóló

484/2020.(XI.10)Korm. rendelet módosítáásáról szóló  633/2021 (XI.18.)Korm. rendelet 1/A. §.

értelmében elrendelem a rendelet hatálya alatti időszakban a kötelező maszkviselést az intézmény területén.

Indokolás:

a nevelési-oktatási intézmények működéséről  és a köznevelési intézmények névhasználaráról szóló 20/2012 ( VIII.31  ) EMMI rendelet alapján  a nevelőtestület jogosult a Házirendben az általános alapajánlásban szereplőkhöz képest további magatartási, védelmi szabályokat megállapítni.

A nevelőtestület 2021. november 20-án az Intézkedési Tervvel  összhangban egyhangúlag  döntött a kötelező maszkviselésről az intézmény területén.

 

Békéscsaba, 2021. november 20.

Boda Mária

igazgató

 

Tisztelt Szülők, Látogatók!

Az Emberi Erőforrások minisztere 20/2021 (XI.19.) Emmi határozata értelmében:

2021. december 1-jétől a köznevelési intézménybe történő belépés csak akkor engedélyezhető, ha a köznevelési intézmény ellenőrizte a belépni kívánt személy koronavírus elleni védettségi igazolását.

Kérjük a rendelkezés betartását!

 

Békéscsaba, 2021. november 23.

 

Dr. Tóth Gábor                                          Boda Mária

fenntartó                                                    igazgató

 

„Kedves Tanulók/Érettségizők!

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III.5.) Korm.rendelet 11.§-a értelmében 2021. március hó 8. napjától a köznevelési intézmények tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek.

A felhívott jogszabályi rendelkezés alapján a felnőttoktatásként folyó gimnáziumi oktatásban továbbra is, míg az Intézményben folyó kifutó rendszerű szakgimnáziumi nevelés-oktatásban ezen időponttól ugyancsak bevezetésre kerül a tantermen kívüli, digitális munkarend.  

Az Intézmény az újabb hivatalos értesítésig a hagyományosan használt kommunikációs csatornákat működteti, ezeken keresztül értesülhettek, tájékozódhattok: www.tanhaz.hu, e-mail: tanhazisk@gmail.com , telefonszám: 06/66/744-102.

Üdvözlettel: Boda Mária igazgató”

 

„Kedves Tanulók/Érettségizők!

A Tanház Gimnázium és Technikum 2020. november hó 10. napján értesült a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm.rendelet, valamint a tantermen kívüli, digitális munkarend bevezetéséről a középfokú iskolákban, a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolákban, az általános iskolák felnőttoktatásban részt vevő tanulói számára, alapfokú művészeti iskolákban, valamint a középiskolai kollégiumi ellátás igénybevételéről kapcsolatos eltérő szabályokról szóló, az emberi erőforrások minisztere 14/2020. (XI.10.) EMMI határozatában foglaltakról. A hivatkozott jogszabályok rendelkezései szerint 2020. november hó 11. napjától a felnőttoktatásban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre, azzal, hogy a szakgimnáziumban a gyakorlati nevelés-oktatás az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett jelenléti formában is megtartható, ha az tantermen kívüli, digitális munkarendben nem valósítható meg. A bevezetett intézkedések nem érintik a szakmai vizsgák, gyakorlati vizsgák, érettségi vizsgák lebonyolítását.

Intézményünk az újabb hivatalos értesítésig a hagyományosan használt kommunikációs csatornákat működteti, ezeken keresztül értesülhettek: www.tanhaz.hu, e-mail: tanhazisk@gmail.com , telefonszám: 06/66/744-102

Intézményünk a tanítás-tanulási folyamat zavartalan biztosítás érdekében minden lehetőséget megad ahhoz, hogy ne sérüljenek a tanulók jogai, és sikeresen tudjuk lezárni a 2020/2021-es tanévet. Az otthoni tanulás támogatásához a felsorolt linkeken találtok tananyagokat:

 • a  Sulinet Tudásbázis (http://tudasbazis.sulinet.hu): tematikusan tartalmazza az oktatásban használható digitális tananyagokat,
 • Sulinet Junior (https://junior.sulinet.hu): a kisebbeknek készült digitális tartalmak, tananyagok, játékok érhetők el,
 • Nemzeti Köznevelési Portál (http://www.nkp.hu): számos letölthető tankönyv és a tananyag feldolgozását támogató digitális tananyagok, tesztek, feladatsorok érhetők el, elsősorban az önálló ismeretszerzést támogatja,
 • Az M5 oktatási-kulturális csatorna oktatási tartalmai a Nemzeti Audiovizuális Archívumban (https://nava.hu/free/m5/),
 • Videotorium (http://videotorium.hu),
 • Magyar Elektronikus Könyvtár (https://mek.oszk.hu): szépirodalmi művek mellett különböző tudományágak szakkönyveihez is hozzáférést biztosít,
 • Nemzeti Filmarchívum (https://filmarchiv.hu/hu/gyujtemenyek): elsősorban magyar filmeket, filmrészleteket érhetnek el a tanulók, amelyek elsősorban a magyar irodalom és a történelem tantárgyak tananyagának elsajátítását támogatják,
 • Virtuális kiállítások, virtuális gyűjtemények: sok múzeum és gyűjtemény honlapján elérhető a kulturális intézmény által gondozott műkincsállomány digitalizált változata,
 • Az e-Palatábla Alapítvány honlapján (http://www.epalatabla.hu/) a matematika tantárgyhoz találnak az érettségire készülők és az általános iskolások is önállóan feldolgozható tananyagot,
 • a Mozaik Kiadó mozaWeb honlapját a kiadó tájékoztatója alapján ingyenes regisztrációt követően használhatják a tanulók az otthoni tanulás megkönnyítésére (https://www.mozaweb.hu),
 • Wordwall (https://wordwall.net/hu): a pedagógusok a saját tanulóiknak készíthetnek oktatási segédanyagokat – szórakoztató kvízeket, párosítókat, szójátékokat,
 • Okosdoboz (http://www.okosdoboz.hu): a tananyag megértését, gyakorlását támogató grafikus feladatsorok, képességfejlesztő játékok érhetők el,
 • Videotanár (https://www.youtube.com/channel/UCvEPDfJgv-kZQbKqx_riblw): tantárgyak és évfolyamok szerint csoportosítva érhetők el a tananyagot feldolgozó videók.

Üdvüzlettel: Boda Mária igazgató”